((فرانسوا ولتر))

من دشمن تو و باورهاي تو هستم، اما آماده ام در راه آزادي باورهايت، جان خود را فدا كنم.

۱۳۹۶ تیر ۲۸, چهارشنبه

بدين گونه از افكار در جمهوري اسلامي استقبال مي شود ... 
حق نظر دادن ، آزادي افكار و آزادي بيان يكي از قوانين ٣٠ ماده حقوق بشر مي باشد .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=489504458050599&set=a.335902516744128.1073741829.100009731472560&type=3&theater