((فرانسوا ولتر))

من دشمن تو و باورهاي تو هستم، اما آماده ام در راه آزادي باورهايت، جان خود را فدا كنم.

۱۳۹۴ آذر ۲۸, شنبه

اعدام های پی در پی و دستگیری های پی در پی

جمهوری اسلامی سرکوبگر عقاید و بیان با دادن حکم اعدام به زندانی عقدیتی محمد علی طاهری زندانی عقیدتی و بنیان‌گذار عرفان حلقه 
در حال از بین بردن مردم بی‌گناه و آینده ساز کشور ایران می‌باشد که تماماً نقض حقوق بشر به حساب می‌آید ما فعالین حقوق بشر این اقدم را محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی فعالین حقوق بشر و زندان سیاسی و عقیدتی می باشیم 
همچنین با دستگیری یکی از شاعران در شهر کرج و سرکوب آزادی بیان از سوی دولت جمهوری اسلامی خواستار آزادی محمدرضا حاج رستم بگلو و توقف دادن به اعدام و سرکوب کردن روشن اندیشان  می باشیم . آزادی تفکر ، گفتار و عقیده حق تمامی مردم می‌باشد و با دستگیری ها و اعدام های پی در پی از سوی جمهوری اسلامی این حق را نقض می‌کنند همانطور که می‌دانیم طبق مادهٔ ۱۸
هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.
و طبق مادهٔ ۱۹
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.
به امید این از بین رفتن این جمهوری خون خوارو آزادی تمامی مردم روشن اندیشه ایران

هیچ نظری موجود نیست: