((فرانسوا ولتر))

من دشمن تو و باورهاي تو هستم، اما آماده ام در راه آزادي باورهايت، جان خود را فدا كنم.

۱۳۹۵ تیر ۱۲, شنبه

شعار های کثیف جمهوری اسلامی و سیاست شست و شوی مغزی جامعه !


آیا می دانستید همین کسانی که این بنر ها را نصب کرده اند آرزوی دیدن آمریکا را از نزدیک دارند ؟
آیا می دانید 80 درصد جوانان ایران آرزوی زندگی در ایران را دارد ؟
آیا می دانید در همین ترکیه همسایه بیش از هزاران جوان ایرانی به اروپا فرار کردند و پناهنده شدن نیمی هم به آرزوی زندگی بهتر و آرامشی بهتر در آمریکا در به سازمان ملل پناه آورده اند ؟
این چه کاری هستش آخه شهرداری تهرانی که اگر از خود شهردارش هم اسم شهر های آمریکا را بپرسی نمی داند چه دلیلی دارد که این بنر های مزخرف را نصب کند ؟ 
این کثیف کاری های رژیم جمهوری اسلامی تنها دلیلش خراب کردن اسم و شکستن اعتماد جامعه جهانی به ایرانیان می با شد . 
اینجانب عابد بردبار شخصا این رخداد ها و این توتعه های جمهوری اسلامی را به عنوان یک جوان ایرانی محکوم می کنم چرا که جامعه جهانی باید بداند که ما مردم ایران مردمی آزاد خواه و به تمام جامعه جهانی احترام می گذاریم .
این شعار ها نیز سیاست جمهوری مفسد ایران می باشد که بتواند مغر جامعه را شستو شوی دهد و به شکلی جامعه های جهانی را خراب و دولت خودش را دولتی بی عیب و نقص بداند . 
تا کی این رویداد ها را باید تحمل کنیم !!!
مرگ بر تو اجمهوری اسلامی . 

هیچ نظری موجود نیست: