((فرانسوا ولتر))

من دشمن تو و باورهاي تو هستم، اما آماده ام در راه آزادي باورهايت، جان خود را فدا كنم.

۱۳۹۵ دی ۱۶, پنجشنبه

فعالين زنداني و دلايل مجرم شدنشان توسط جمهوري مفسد اسلامي

در كشوري كه بهتر بودن و پيشرفت كردن جرم است چنين رخ مي دهد !
اينها تنها خواستار حقوق مردمين ايران هستند .

هیچ نظری موجود نیست: