((فرانسوا ولتر))

من دشمن تو و باورهاي تو هستم، اما آماده ام در راه آزادي باورهايت، جان خود را فدا كنم.

۱۳۹۶ مرداد ۲۷, جمعه

ممنوعیت افکار و عقیده در ایران

ماده ۱۸) هرکس حق دارد ازآزادی اندیشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا باور و نیز آزادی اظهار مذهب یا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نیایش و بجای آوردن آیین‌ها چه به تنهایی و چه به‌صورت جمعی نیز می‌گردد.

ممنوعیت افکار و عقیده در ایران و از سویی تحمیل عقیده های اجباری از سوی دولت جمهوری اسلامی .
عملی که حوزه های بسیج ایران انجام می دهند ...

هیچ نظری موجود نیست: